Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о накнадама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О НАКНАДАМА

 

Број ПРОПИСИ О НАКНАДАМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи 
  А) Накнада за противгрaдну заштиту
1. Одлука о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/10 11.03.2010.
1.1. Одлука о измјени одлуке за финансирање противградне заштите у Републици Српској 61/11 21.06.2011.
1.2. Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 47/13 15.06.2013.
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 24/14 10.04.2014.
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 26/19 05.04.2019.
1.5. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 40/20 02.05.2020.
  Б) Накнадe за шуме
1. Правилник о евиденцији ускладиштених шумских дрвних сортимената на постројењима за прераду дрвета 13/09 04.03.2009.
2. Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме 68/12 28.07.2012.
  В) Концесионе накнадe
1. Правилник о начину утврђивања концесионе накнаде за кориштење минералних сировина 05/03 11.02.2003.
1.1. Правилник о допунама Правилника о начину утврђивања концесионе накнаде за кориштење минералних сировина 59/05 25.06.2005.
1.2. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 23.02.2019.
Неважећи прописи
  А) Накнаде за противгрaдану заштиту
1. Одлука о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској 114/04 31.12.2004 10.03.2010.
1.1. Одлука о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/10 11.03.2010 14.06.2013.
1.2. Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за финансирање противградне заштите у Републици Српској 16/11 21.06.2011. 14.06.2013.
1.3. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 05.02.2019. 01.05.2020.
1.4. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 39/19 25.05.2019. 01.05.2020.
  Б) Накнадe за шуме
1. Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме 106/11 03.11.2011. 27.07.2012.
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 111/10 13.11.2010. 20.10.2014.
Исправка Упутства за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 115/10 13.11.2010. 20.10.2014.
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 89/14 21.10.2014. 12.02.2015.
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 8/15 13.02.2015. 10.10.2016.
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП-ОН 84/16 11.10.2016. 22.02.2019.