Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o naknadama – podzakonski akti

PROPISI O NAKNADAMA

 

BrojPROPISI O NAKNADAMASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi 
  A) Naknada za protivgradnu zaštitu
1.Odluka o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj16/1011.03.2010.
1.1.Odluka o izmjeni odluke za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj61/1121.06.2011.
1.2.Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj47/1315.06.2013.
1.3.Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj24/1410.04.2014.
1.4.Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj26/1905.04.2019.
1.5.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON40/2002.05.2020.
  B) Naknade za šume
1.Pravilnik o evidenciji uskladištenih šumskih drvnih sortimenata na postrojenjima za preradu drveta13/0904.03.2009.
2.Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume68/1228.07.2012.
  V) Koncesione naknade
1.Pravilnik o načinu utvrđivanja koncesione naknade za korištenje mineralnih sirovina05/0311.02.2003.
1.1.Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja koncesione naknade za korištenje mineralnih sirovina59/0525.06.2005.
1.2.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON12/1923.02.2019.
Nevažeći propisi
  A) Naknade za protivgradanu zaštitu
1.Odluka o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj114/0431.12.200410.03.2010.
1.1.Odluka o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj16/1011.03.201014.06.2013.
1.2.Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj16/1121.06.2011.14.06.2013.
1.3.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON12/1905.02.2019.01.05.2020.
1.4.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON39/1925.05.2019.01.05.2020.
  B) Naknade za šume
1.Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume106/1103.11.2011.27.07.2012.
Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON111/1013.11.2010.20.10.2014.
Ispravka Uputstva za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON115/1013.11.2010.20.10.2014.
Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON89/1421.10.2014.12.02.2015.
Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON8/1513.02.2015.10.10.2016.
Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON84/1611.10.2016.22.02.2019.