Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o porezu na dohodak – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

Broj PROPISI O POREZU NA DOHODAK Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na dohodak
1. Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica 98/15 09.12.2015.
2. Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine 98/15 09.12.2015.
2.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za

ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim

pravima i prava industrijske svojine

17/22 08.03.2022.
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjiga i evidencija i pravila za usklađivanje prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti 98/15 09.12.2015.
4. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na oporezivanje porezom na dohodak iz stranih izvora 98/15 09.12.2015.
5. Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak 68/18 01.09.2018.
5.1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak 6/20 05.02.2020.
5.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak 17/22 08.03.2022.
6. Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 17/24 01.03.2024.
7. Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 45/16 15.06.2016.
7.1. Pravilnik o izmjeni pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 124/22 22.12.2022.
8. Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj 57/21 02.07.2021.
9. Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku 53/16 01.07.2016.
9.1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku 12/22 22.02.2022.
Nevažeći propisi o porezu na dohodak
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/11 15.03.2011. 11.04.2016.
1.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/14 03.04.2014. 11.04.2016.
1.2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 2/15 27.01.2015. 11.04.2016.
1.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 9/15 10.02.2015. 11.04.2016.
2. Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 94/09 29.10.2009. 14.06.2016.
2.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 99/10 01.01.2011. 14.06.2016.
2.2. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak 7/16 13.02.2016. 31.08.2018.
3. Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske 73/10 07.08.2021. 01.07.2021.
4. Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 26/16 12.04.2016
4.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 77/18 01.09.2018.
4.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 43/20 14.05.2020.
4.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 92/21 22.10.2021.
4.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 18/22 11.03.2022.
4.5. Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 19/22 11.03.2022.
4.6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i   poreske kartice 23/23 18.03.2023.
4.7. Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 40/23 27.04.2023.