Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – законска акта

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – законска акта

Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину

 

Број ПРОПИСИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи
1.                        Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину  15/22 03.03.2022.