Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

BrojPROPISI Službeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi
1.Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu15/2223.02.2023.