Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

Broj PROPISI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi
1. Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu 15/22 23.02.2023.