Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine nalaze se na internet stranici Poreske uprave,

sekcija: Obrasci- Porez na dohodak.