Prijavljivanje doprinosa za mjesec decembar 2019. godine

Obavještavamo poreske obveznike – uplatioce doprinosa da se obračun i prijavljivanje doprinosa za mjesec decembar 2019. godine vrši u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17).