Promjena načina povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a za program PPO

Obavještavamo poreske obveznike korisnike programa PPO za elektronsko podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002, da je promijenjen način povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a.
Korisnici koji za povezivanje programa PPO sa serverom Poreske uprave koriste VPN, za uspostavljanje VPN veze više ne mogu koristiti program Cisco AnyConnect.

Za uspostavljanje VPN veze sa serverom Poreske uprave ubuduće će se koristiti program Checkpoint VPN.

Instalacioni fajl programa Checkpoint VPN može se preuzeti sa internet stranice Poreske uprave u odjeljku “Program za poreske obveznike”.
Na istoj lokaciji nalazi se i uputstvo za instalaciju i podešavanje programa Checkpoint VPN.

Ove izmjene ne utiču na korisnike koji povezivanje programa PPO na server Poreske uprave vrše putem web servisa.