Promjene u programu za elektronsko podnošenje Obrasca 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se mijenja program za elektronsko podnošenje Mjesečene prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Program PPO, putem kojeg se trenutno podnose prijave, biće u upotrebi zaključno sa 21.10.2021. godine.

Od 22.10.2021. godine tj. od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/21), kojim je propisan novi izgled i sadržaj Obrasca 1002, pomenuta prijava će se podnosti putem portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje prijava.

Novi program za podnošenje Obrasca 1002, putem portala Poreske uprave, biće dostupan nakon zavreštka neophodnih radova na sistemu, koji nisu mogli biti započeti prije prestanka upotrebe programa PPO, o čemu će poreski obveznici biti pravovremeno obavješteni. Novi program biće pušten u funkciju najkasnije do 25.10.2021. godine do 8:00 časova.

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju.