Reagovanje povodom netačnih tvrdnji predstavnika poljoprivrednih udruženja: Nema retroaktivnog obračuna poreza, to su zaostale obaveze

Poreska uprava Republike Srpske, povodom netačnih tvrdnji koje iznose pojedini predstavnici poljoprivrednih udruženja, mahom iz Semberije, informiše javnost da slanje opomena nosiocima poljoprivrednih gazdinstava za prijavljivanje poreza na dohodak za 2021. godinu, nije nikakav novi namet, niti retroaktivan obračun poreza, već da je to zakonska obaveza koju već godinama imaju nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak RS.

Dakle, naglašavamo da su u pitanju zaostale poreske obaveze koje poljoprivrednici nisu blagovremeno izvršili, zbog čega im je Poreska uprava i dostavila već pomenute opomene, a u kojima ih je obavjestila da su dužni podnijeti odgovarajuće poreske prijave, do zakonski propisanog datuma. Pored toga, važno je naglasiti i da opomene nisu poslate svim poljoprivrednicima većna adrese svega 800 poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, i to onih koji su u sistemu PDV-a, odnosno koji ostvaruju godišnje prihode veće od 50.000 KM.

S tim u vezi, Poreska uprava RS još jednom obavještava nosioce poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, obveznici poreza na dohodak koji se obračunava po stopi od 10 odsto, na razliku ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda i da su u skladu sa zakonom bili obavezni da do 31. marta tekuće godine prijave porez na dohodak koji su ostvarili u prethodnoj godini.

Međutim, značajan broj poljoprivrednika već godinama zanemaruje ovu svoju zakonsku obavezu, zbog čega se poreski obveznici – poljoprivrednici, iz ugla Poreske uprave RS smatraju jednim od najneurednijih poreskih obveznika u Republici Srpskoj, kada je u pitanju registracija gazdinstava, ažuriranje podataka, te prijava i plaćanje poreskih obaveza.

Naime, poljoprivrednici godinama tvrde da nisu dovoljno informatički pismeni i da nisu u mogućnosti da sami podnose poreske prijave a da su im usluge trećih lica skupe, ali zvanični podaci ih demantuju. Prema tim podacima, u Republici Srpskoj je registrovano oko 43.000 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je njih 39.000 nekomercijalnih, a 3.800 komercijalnih gazdinstava. Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, prema podacima Poreske uprave, tek njih 1,5 odsto ili 572 je podnijelo Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak – Obrazac 1004 za 2021. godinu, što je egzaktan pokazatelj nezainteresovanosti i nedostatka volje poljoprivrednika za izmirenje svojih poreskih obaveza.

Međutim, nosioci poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj u 2021. godini podnijeli su 14.528 Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002, čije redovno podnošenje im je uslov za dobijanje podsticaja od resornog Ministarstva. Dakle, očito je da nosioci poljoprivrednih gazdinstava prihvataju svoje poreske obaveze samo u slučajevima kada je tom obavezom uslovljeno dobijanje podsticaja, dok druge redovne poreske obaveze koje važe za sve druge poreske obveznike, iz samo njima znanih razloga ne priznaju.

Podsjećamo da je Poreska uprava RS, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, u ovom mjesecu održala  niz sastanaka sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u RS, sa ciljem da se isti upoznaju sa njihovim pravima i obavezama koje proističu iz važećih zakonskih propisa, a to smo činili i u ranijim godinama.

Održani su sastanci sa poljoprivrednicima u Bijeljini, Gradišci, Laktašima i Srpcu, na kojima su pored većeg broja poljoprivrednika prisustvovali i predstavnici tih lokalnih zajednica i njihovih stručnih službi za poljoprivredu, kao i značajan broj knjigovođa.

Poreska uprava RS će i ubuduće, kao i do sada, biti na raspolaganju svim poreskim obveznicima, pa tako i poljoprivrednicima, kako bi na lakši i jednostavniji način izmirili svoje poreske obaveze, te kako bi bolje razumjeli važeće propise.

I ovom prilikom, opet pozivamo sve poreske obveznike, pa tako i nosioce poljoprivrednih gazdinstava, da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze.