Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204-120.2-43.16/23

Dana: 24.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

 

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 22.02.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 24.03.2023.  godine.

 

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika, objavljuju se rezultati javne konkurencije za radna mjesta:

1.1 Za radno mjesto „Saradnik za poslove protokola“ – Sjedište – Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta – Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

 

1Svjetlana Jokanovićbroj dodijeljenih bodova13
2Biljana Šukalobroj dodijeljenih bodova12
3Božana Bajićbroj dodijeljenih bodova12
4Maja Terzijabroj dodijeljenih bodova12

 

 

 

  • Za radno mjesto Tehničar za održavanje komunikacione i računarske opreme– Sjedište – Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, primaju se 2 (dva) kandidata na neodređeno vrijeme;

 

1Vujadin Babićbroj dodijeljenih bodova15
2Boris Zorićbroj dodijeljenih bodova14

 

 

1.3 Za radno mjesto „Saradnik za administrativne poslove“ – Sjedište – Sektor za informacione tehnologije – Odjeljenje za modernizaciju poslovanja i IT podršku, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

1Gordana Ćordabroj dodijeljenih bodova14
2Biljana Šukalobroj dodijeljenih bodova12

 

 

  • Za radno mjesto Saradnik za računovodstvene poslovePodručni centar TrebinjeOdjeljenje za pravne i opšte poslove, prima se 1 (jedan) kandidat na neodređeno vrijeme;

 

 

1Nina Škrivanbroj dodijeljenih bodova15

 

 

 

 

                                                                                                                                           DIREKTOR

 

                                                                                                                    Dr  Goran Maričić