Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-19.8/23

Dana: 17.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE

            Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 11.10.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 17.11.2023. godine.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:

  • Za pripravnika sa SSS u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Banjaluka, u Odsjeku za prijem i obradu poreskih prijava – Poreska uprava, prima se 1 (jedan) kandidat:

 

1 Maša Ćoćkalo broj dodijeljenih bodova 27
2 Duška Oparnica broj dodijeljenih bodova 26
3 Nikolina Topalović broj dodijeljenih bodova 26
4 Sanja Balaban broj dodijeljenih bodova 26
5 Tamara Ilić broj dodijeljenih bodova 26
6 Aleksandar Marčeta broj dodijeljenih bodova 25
7 Zorana Lukić broj dodijeljenih bodova 25

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić