Studenti Pravnog fakulteta uspješno završili praksu u PU RS

Studenti Pravnog fakulteta u Banjaluci završili su jednomjesečnu obuku u Poreskoj upravi RS, gdje su praktično upoznati sa organizacijom i procesima rada u našoj instituciji.

Ta obuka je trajala 80 časova, učestvovalo je 12 studenata, a upoznati su sa procesima rada u svim organizacionim jedinicama u Sjedištu Poreske uprave RS, kao i u najvećem Područnom centru Banjaluka, odnosno Područnoj jedinici Banjaluka, koji su i najviše u direktnom kontaktu sa poreskim obveznicima. Tokom obuke studenti su iskazali zavidan interes za usvajanje novih znanja iz oblasti postupaka prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza, poreske kontrole i poreskog knjigovodstva, naplate javnih prihoda, usluga poreskim obveznicima i drugih.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS je danas studentima uručio potvrde o uspješno završenoj jednomjesečnoj praktičnoj obuci u Poreskoj upravi RS. On je istakao da je zadovoljan interesom studenata za ovu obuku i izrazio nadu da će im znanja koja su stekli u proteklih mjesec dana koristiti u daljem školovanju i budućem radu u javnoj upravi, ukoliko se odluče za rad u institucijama. Dodao je da će Poreska uprava RS nastaviti sa edukacijama mladih u RS, te je podsjetio da Poreska uprava RS svake godine organizuje poreske časove za učenike srednjih škola, kako bi kao budući poreski obveznici stekli potrebna znanja i shvatili značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza. Cilj svih ovih aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti poreskog sistema i plaćanja poreza, te koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.