WEBINAR- Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da će se 20.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova održati WEBINAR: Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002.

Na WEBINAR-u će biti obrađene sljedeće teme:

  • Novine u obrascu poreske prijave;
  • Promjene u prijavljivanju poreza i doprinosa;
  • Podnošenje izmijenjenih poreskih prijava;
  • Promjene u programu za podnošenje Obrasca 1002;
  • Ključne  izmjene u tehnici podnošenja prijave u odnosu na prethodni program.Učešće na WEBINAR-u je besplatno. Link za pristup  WEBINAR-u je: https://youtu.be/n09_m0C-tiU