Закључак

Број: 06/1.01/0801-120.2-463/18

Дана: 08.07.2022. године

На основу члана 19. тачка а) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а поступајући по пресуди Окружног суда број 71 0 РС 295710 21 Рсж од 27.01.2022. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда број 71 0 РС 295710 18 РС од 18.03.2021. године, Комисија за спровођење поступка поновног избора намјештеника по јавном конкурсу Пореске управе, објављеном дана 08.08.2018. године, на сједници одржаној дана 08.07.2022. године, сачинила је

З А К Љ У Ч А К

Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен на интернет страници Пореске управе, и у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 08.08.2018. године, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „Портир“ у Одјељењу за правне и опште послове у Подручном центру Приједор, није успио.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 08.07.2022. године, Комисија за спровођење поступка избора намјештеника се састала, ради обављања улазног интервјуа у поступку извршавања судске одлуке, за радно мјесто „портир“ у Подручном центру Приједор, Одјељење за правне и опште послове, а који је требао да се обави у просторијама Сједишта Пореске управе у 9 часова.

Кандидати који су требали приступити интервјуу су Мићо Стојановић и Жабић Младен, и о томе су били уредно обавјештени.

Дана 08.07.2022. године, Мићо Стојановић се није појавио на улазном интервјуу у заказано вријеме, док се други кандидат Жабић Младен појавио у заказано вријеме, али је изричито одбио да одговара на питања члановима Комисије и обави разговор са Комисијом, јер је по његовој тврдњи, са њим већ обављен разговор у ранијем периоду и сачињена Листа успјешних кандидата, и да је 04.07.2022. године, већ писмено обавијестио Пореску управу да неће приступити интервјуу.

Слиједом наведеног, Комисија није била у могућности да  утврди способност кандидата да ради на позицији на коју се односи јавни конкурс.

С обзиром да је у члану 19. став 1) тачка а) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), прописано, да јавни конкурс, између осталог, није успио ако нема пријављених кандидата, примјеном аналогије на горе описану правну ситуацију, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.

Сходно томе, Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 08.08.2018. године, и на интернет страници Пореске управе, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „Портир“ у Одјељењу за правне и опште послове у Подручном центру Приједор, није успио.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Одбору државне управе за жалбе у року од 15 дана од дана пријема.

 

 

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

 

 

Будите у току са посљедњим новостима!

Пријавите се на наш систем за обавјештавање. Пријаву можете отказати у било ком тренутку.


Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Подсјећамо пореске обвезнике да благовремено изврше своје обавезе: Истиче рок за подношење годишњих пореских пријава
21. марта 2023.
Пореска управа РС подржава активности полиције
19. марта 2023.
Директор Маричић присуствује јубиларном 30. “Копаоник бизнис форуму”
6. марта 2023.
Разматран извјештај о раду ПУ РС за 2022. годину, као и планови и изазови у текућој години: Директор Маричић одржао проширени Колегијум
28. фебруара 2023.

Посљедња обавјештења

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004
15. марта 2023.
Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице
10. марта 2023.
Омогућено подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004
6. марта 2023.
Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2022. годину
27. фебруара 2023.