By

Наташа Шормаз

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Обавјештавамо пореске обвезнике да ће Пореска управа Републике Српске, у петак 17. марта 2023. године, са почетком у 10 часова, одржати вебинар на тему: Измјене у подношењу Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004, најчешћа питања и најчешће грешке приликом подношења пореских пријава. Директан линк за вебинар: https://youtube.com/live/p7n_jxJ0yPg
Read More

Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 23/23 објављен је Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 18. марта 2023. године.  Правилником су измијењени обрасци годишње пореске пријаве за порез на доходак  и аконтације пореза на доходак.  
Read More

Омогућено подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Обавјештавамо пореске обвезнике да је омогућено подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004.
Read More

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2022. годину

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2022. годину износи 1730 конвертбилних марака. Наведени податак објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 8/23 од 26. јануара 2023. године.
Read More

Обавјешетење о Провјери вјеродостојности пореских аката (увјерења, рјешења и других пореских аката) – “е-Провјера”

Обавјештавамо пореске обвезнике да је почевши од 30. јануара 2023. године,  путем интернет странице Пореске управе Републике Српске, омогућена провјера вјеродостојности пореских аката (увјерења, рјешења и других пореских аката) који су пореском обвезнику достављени у електронском облику посредством еСандучета. Функционалност провјере вјеродостојности пореских аката видљива је приликом отварања интернет странице Пореске управе и  налази  се...
Read More

Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 07/23 објављена је Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем. Уредба je ступила на снагу 20. јануара 2023. године.  
Read More

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 08/23 објављена је Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину. Одлука je ступила на снагу 01. јануара 2023. године.
Read More

Закон о престанку важења Закона о посебним републичким таксама

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 132/22 објављен је Закон о престанку важења Закона о посебним републичким таксама. Закон je ступио на снагу 1. јануара 2023. године.
Read More

Закон о допунама Закона о доприносима

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 132/22 објављен је Закон о допунама Закона о доприносима. Закон je ступио на снагу 1. јануара 2023. године.
Read More

Правилник о измјени Правилника о систему двојног књиговодства код предузетника

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 124/22 објављен је Правилник о измјени Правилника о систему двојног књиговодства код  предузетника. Правилник je ступио на снагу 22. децембра 2022. године.  
Read More