By

Наташа Шормаз

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 114/23 од 29.12.2023. године објављена је Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину. Најнижа плата у Републици Српској за 2024. годину утврђује се у висини од 900, 00 КМ (деветсто конвертибилних марака) у нето износу. Бруто најнижа плата износи 1 344, 26КМ. Одлука о најнижој плати...
Више

Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 10/24 од 30.01.2024. године објављена је  Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја ступа на снагу 07. фебруара 2024. године.  
Више

Закон о измјени Закона о отпису потраживања

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о измјени Закона о отпису потраживања. Измјена Закона ступа на снагу 30. децембра 2023. године.  
Више

Закон о допунама Закона о порезу на доходак

  У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о допунама Закона о порезу на доходак. Допуна Закона ступа на снагу 1. јануара 2024. године.  
Више

Закон о допунама Закона о доприносима

  У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о допунама Закона о доприносима. Допуна Закона ступа на снагу 1. јануара 2024. године.    
Више

АРХИВА

АРХИВА АКТУЕЛНОСТИ Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за доприносе за мјесец август 2023     Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец август 2023. године
Више

Правилник о одобравању оператера фискалног система

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 72/23 од 15.08.2023. године објављен је Правилник о одобравању оператера фискалног система. Правилник ступа на снагу 23. августа 2023. године.
Више

Правилник о начину и поступку утврђивања вриједности имовине, прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 50/23 од 07.06.2023. године објављен је Правилник о начину и поступку утврђивања вриједности имовине, прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица. Правилник ступа на снагу 15. јуна 2023. године.
Више

Правилник о начину и поступку вршења претходног поступка и поступка контроле

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 49/23 од 05.06.2023. године објављен је Правилник о начину и поступку вршења претходног поступка и поступка контроле. Правилник ступа на снагу 13. јуна 2023. године.  
Више

Нови Образац 1002 – Мјесечна пријава пореза по одбитку

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 23/23 објављен је Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилником је, између осталог, измијењена Мјесечна пријава пореза по одбитку – Образац 1002. Такође,  у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 40/23 од 27. априла 2023. године, објављена је Исправка цитираног Правилника о измјени...
Више
1 2 3 4