By

Nataša Šormaz

Obavješetenje o Provjeri vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) – “e-Provjera”

Obavještavamo poreske obveznike da je počevši od 30. januara 2023. godine,  putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, omogućena provjera vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) koji su poreskom obvezniku dostavljeni u elektronskom obliku posredstvom eSandučeta. Funkcionalnost provjere vjerodostojnosti poreskih akata vidljiva je prilikom otvaranja internet stranice Poreske uprave i  nalazi  se...
Više

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 07/23 objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Uredba je stupila na snagu 20. januara 2023. godine. 
Više

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 08/23 objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Odluka je stupila na snagu 01. januara 2023. godine.
Više

Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.
Više

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.
Više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 124/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod  preduzetnika. Pravilnik je stupio na snagu 22. decembra 2022. godine. 
Više
1 2