By

Nataša Šormaz

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 114/23 od 29.12.2023. godine objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu. Najniža plata u Republici Srpskoj za 2024. godinu utvrđuje se u visini od 900, 00 KM (devetsto konvertibilnih maraka) u neto iznosu. Bruto najniža plata iznosi 1 344, 26KM. Odluka o najnižoj plati...
Više

Uredba o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 10/24 od 30.01.2024. godine objavljena je  Uredba o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Uredba o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja stupa na snagu 07. februara 2024. godine.  
Više

Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/23 objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja. Izmjena Zakona stupa na snagu 30. decembra 2023. godine.  
Više

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak

  U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/23 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak. Dopuna Zakona stupa na snagu 1. januara 2024. godine.  
Više

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima

  U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/23 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o doprinosima. Dopuna Zakona stupa na snagu 1. januara 2024. godine.    
Više

ARHIVA

ARHIVA AKTUELNOSTI Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec avgust 2023     Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec avgust 2023. godine
Više

Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 72/23 od 15.08.2023. godine objavljen je Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema. Pravilnik stupa na snagu 23. avgusta 2023. godine.
Više

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 50/23 od 07.06.2023. godine objavljen je Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica. Pravilnik stupa na snagu 15. juna 2023. godine.
Više

Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 49/23 od 05.06.2023. godine objavljen je Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole. Pravilnik stupa na snagu 13. juna 2023. godine.  
Više

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnikom je, između ostalog, izmijenjena Mjesečna prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Takođe,  u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 40/23 od 27. aprila 2023. godine, objavljena je Ispravka citiranog Pravilnika o izmjeni...
Više
1 2 3 4