By

Nataša Šormaz

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da su u okviru sekcije e-Fiskalizacija, podsekcija-PORTAL ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE objavljeni odgovori na najčešća pitanja iz oblasti primjene novog Zakona o fiskalizaciji.
Više

Odgovori na najčešća pitanja obveznika u vezi primjene Zakona o fiskalizaciji

Obavještavaju se poreski obveznici da su u okviru sekcije e-Fiskalizacija, podsekcija-PORTAL ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE objavljeni odgovori na najčešća pitanja iz oblasti primjene novog Zakona o fiskalizaciji.
Više

Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 48/24 objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit. Izmjena i dopuna Zakona stupa na snagu 14. juna 2024. godine. Navedenom izmjenom i dopunom Zakona uvodi se oslobađanje od plaćanja porezom po odbitku na kamate i premije osiguranja plaćene nerezidentu koji nema stalno mjesto poslovanja...
Više

Obavještenja za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da informacije o isporuci elektronskih fiskalnih uređaja mogu dobiti na kontakt telefon operatera fiskalnog sistema 080050509 i veb stranici https://ofs.ba/
Više

Saopštenje za javnost

Poreska uprava Republike Srpske  objavila je 17.04.2024. godine Javni poziv za prvu grupu obveznika Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj Poreska uprava Republike Srpske objavila je 17.04.2024. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u...
Više

Poziv za zaključenja ugovora o korišćenju elektronskog sandučeta

Članom 2. stav 6. Pravilnika o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 48/22) propisano ja da se nakon podnesene prijave za generisanje jedinstvene oznake sjedišta poslovnog subjekta i poslovnih prostora u sistemu za upravljanje fisklaizacijom  kreira potvrda o podnesenoj prijavi sa svim podacima, koju obveznik fiskalizacije preuzima...
Više

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 29/24 dana 29.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu. Izmjena Pravilnika stupa na snagu 06.04.2024. godine.    
Više

Donesen Pravilnik o dinamici fiskalizacije

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 26/24 od 21.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o dinamici fiskalizacije. Pravilnik stupa na snagu 29. marta 2024. godine. Navedenim Pravilnikom propisana je dinamika fiskalizacije i način finansiranja troškova inicijalne fiskalizacije za sve obveznike fiskalizacije u Republici Srpskoj. Obveznici fiskalizacije dužni su da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o fiskalizaciji...
Više

Obavještenje o novinama u programu za elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazac 1004

Obavještavaju se poreski obveznici, da je program za podnošenje  Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazac 1004, dorađen na način da se podaci  u Prilogu uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005,  mogu automatski preuzeti iz evidencija Poreske uprave...
Više

Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/24 od 22.02.2024. godine objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 1. marta 2024. godine. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 26/16, 77/18,...
Više
1 2 3 4