By

Nataša Šormaz

Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 72/23 od 15.08.2023. godine objavljen je Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema. Pravilnik stupa na snagu 23. avgusta 2023. godine.
Više

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 50/23 od 07.06.2023. godine objavljen je Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica. Pravilnik stupa na snagu 15. juna 2023. godine.
Više

Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 49/23 od 05.06.2023. godine objavljen je Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole. Pravilnik stupa na snagu 13. juna 2023. godine. 
Više

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnikom je, između ostalog, izmijenjena Mjesečna prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.Takođe,  u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 40/23 od 27. aprila 2023. godine, objavljena je Ispravka citiranog Pravilnika o izmjeni Pravilnika...
Više

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 33/23 objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba stupa na snagu 14. aprila 2023. godine.Naredbom su usklađeni nazivi banaka i to: “Banka Poštanska Štedionica” a.d. Banja Luka i “ATOS BANK” a.d. Banja Luka. Takođe, naredbom je uvedena nova...
Više

Vebinar: Podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da će Poreska uprava Republike Srpske, u petak 17. marta 2023. godine, sa početkom u 10 časova, održati vebinar na temu: Izmjene u podnošenju Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004, najčešća pitanja i najčešće greške prilikom podnošenja poreskih prijava.Direktan link za vebinar: https://youtube.com/live/p7n_jxJ0yPg
Više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 18. marta 2023. godine.  Pravilnikom su izmijenjeni obrasci godišnje poreske prijave za porez na dohodak  i akontacije poreza na dohodak. 
Više

Omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.
Više

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu iznosi 1730 konvertbilnih maraka.Navedeni podatak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 8/23 od 26. januara 2023. godine.
Više

Obavješetenje o Provjeri vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) – “e-Provjera”

Obavještavamo poreske obveznike da je počevši od 30. januara 2023. godine,  putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, omogućena provjera vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) koji su poreskom obvezniku dostavljeni u elektronskom obliku posredstvom eSandučeta. Funkcionalnost provjere vjerodostojnosti poreskih akata vidljiva je prilikom otvaranja internet stranice Poreske uprave i  nalazi  se...
Više
1 2