By

PURS

Novi način prijavljivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi:...
Više

Licitacija – DOO “CARBOBRICK”

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza kod DOO “CARBOBRICK” iz Banjaluke Licitacija.pdf (application/pdf) 85K
Više

Licitacija – DOO ”RTM EUROPA MARKT EXPORT IMPORT”

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem. Licitacija 05.09.2017.pdf (application/pdf) 92K
Više

Licitacija – “NAMTEX” d.o.o. Doboj

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem. Licitacija – Namtex.pdf (application/pdf) 105K
Više

Licitacija – “MIS-KOOPERATIVA”, Petrovo

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem. Licitacija – MIS-Kooperativa.pdf (application/pdf) 117K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Ministarstvo finasija, Poreska uprava Područni centar Bijeljina-Odjeljenje za prinudnu naplatu, shodno članu 51. Pravilnika o prinudnoj naplati («Službeni glasnik Republike Srpske»,broj 10/02), objavljuje oglas o licitaciji: oglas -licitacija.doc (application/msword) 51K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Oglas o javnoj licitaciji zaplijenjene imovine : Licitacija.pdf (application/pdf) 368K
Više

Licitacija – “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor

Licitacija o prodaji zaplijenjene imovine od poreskog obveznika Doo “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor, koja će se održati dana 13.03.2017 godine. Navedena licitacije je objavljena u Glasu Srpske dana 04.03.2017 godine. Licitacija za prodaju zaplijenjene imovine ZRNIC COMPANY Prijedor.pdf
Više
1 11 12 13