By

Poreska uprava RS

Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11 (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11  (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu prema XSD šemi. Učitavanje fajlova u XML formatu za online podnošenje poreskih prijava vrši se putem portala Poreske uprave Republike Srpske za elektronsko podnošenje poreskih prijava, sekcija: Import prijava,...
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.   Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine.   Mali preduzetnik, u smislu Zakona...
Više

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 129/2020 objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih   prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba stupa na snagu 5. januara 2021. godine.  
Više

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 129/2020 objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih   prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba stupa na snagu 5. januara 2021. godine.
Više

ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2021. GODINU

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3645/20 od 24. decembra 2020. godine utvrđena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu u visini od 520,00 konvertibilnih maraka i predstavlja platu nakon oporezivanja.   Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu...
Više

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  U periodu od 31. decembra 2020. godine (od 14 časova) do 8. januara 2021. godine, sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan. Zahvaljujemo na...
Više

Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 123/2020 objavljeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji stupaju na snagu 1. januara 2021. godine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim...
Više

Obavezno podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u elektronskom obliku od 20.11.2020.godine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/2020 objavljen je Pravilnik o postupku, načinu i rokovima za podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju.   Pravilnik stupa na snagu 20. novembra 2020. godine.   U skladu sa članom 8. stav 1. Pravilnika, sljedeće poreske prijave i prijave za registraciju podnose se isključivo u elektronskom obliku:  ...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.7.0. 
Više
1 4 5 6