By

Poreska uprava RS

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 92/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine. Navedenim pravilnikom propisani su novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Poreske prijave poreza na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010), Zahtjeva za...
Više

Obavještenje o izmjenama u strukturi XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave porez po odbitku, Obrazac 1002 elektronskim putem

U toku je postupak objavljivanja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice kojim se mijenja sadržaj Obrasca 1002. U skladu sa navedenim mijenja se i struktura XML fajla za elektronsko podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. U cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti na pripremi XML fajla, čija struktura...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO v.2.3.8.8.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.7.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.6.  
Više

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 70/21“, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa. Pravilnik je stupio na snagu 7. avgusta 2021. godine.  
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje prijava za registraciju poreskih obveznika

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 6. jula 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje prijava za registraciju poreskih obveznika, i to: – Obrazac PR-1 Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica – Obrazac PR-2 Prijava za registraciju / evidentiranje preduzetnika – Obrazac PR-3 Prijava za registraciju / evidentiranje stranca / fizičkog lica – Obrazac PPR-1...
Više

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 2. jula 2021. godine (od 16 časova) do 5. jula 2021. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan....
Više

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49/21, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih...
Više

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o dopuni Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom propisano je da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad,...
Više
1 2 3 4 5 6