By

Poreska uprava RS

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 za isplatni period od 01.01.2022. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa sa isplatnim periodom počev od 01.01.2022. godine, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 119/21) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima...
Više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 18/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 11. marta 2022. godine. Pravilnikom su propisani novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Zahtjeva za izdavanje poreske kartice (Obrazac 1001) i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice...
Više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine. Pravilnik stupa na snagu 8. marta 2022. godine.  
Više

Pravilnik o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak. Pravilnik stupa na snagu 8. marta 2022. godine.  
Više

Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 15/22“, objavljen je Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu. Zakon je objavljen 23. februara 2022. godine i stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja.
Više

Zakon o fiskalizaciji

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 15/22, objavljen je Zakon o fiskalizaciji. Zakon stupa na snagu 3. marta 2022. godine.  
Više

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 za isplatni period do 31.12. 2021. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 119/21) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 119/21) i...
Više

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 12/22 objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku. Odluka stupa na snagu 22. februara 2022. godine.
Više

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine nalaze se na internet stranici Poreske uprave, sekcija: Obrasci- Porez na dohodak.
Više

Prosječna bruto plata za 2021. godinu

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu iznosi 1546 konvertbilnih maraka. Navedeni podatak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 6/22 od 27. januara 2022. godine.
Više
1 2 3 4 6