By

Poreska uprava RS

Novi telefonski brojevi Kontakt centra

Počevši od 7. decembra 2021. godine, Kontakt centar Poreske uprave Republike Srpske za odgovore na pitanja poreskih obveznika (funkcionalna i tehnička podrška) će biti dostupan putem novih telefonskih brojeva, kako slijedi:   podrška za podnošenje prijava (poreskih prijava i prijava za registraciju) i primjenu propisa: 051/337-800 tehnička podrška: 051/337-801 Telefonski brojevi, koji su korišćeni u...
Više

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate. Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine.  
Više

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice. Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine.
Više

Istek roka važenja elektronskih certifikata

Politikom sertifikacije za izdavanje i upravljanje elektronskim certifikatima Poreske uprave Republike Srpske regulisano je da je rok važenja elektronskog certifikata, izdatim fizičkim licima koje su poreski obveznici ovlastili za podnošenje prijava elektronskim putem, 5 godina. Najveći broj certifikata izdat je krajem 2016. godine, što znači da većini certifikata ističe rok važenja u 2021. godini. U...
Više

Program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku je u funkciji

Obavještavaju se poreski obveznici da je program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku putem portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje prijava u funkciji. Pored navedenog,  omogućeno je  elektronsko podnošenje Zahtjeva za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice –  Obrazac 1000 putem  portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko...
Više

Primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++

Obavještavaju se poreski obveznici da je primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++ objavljeno u sekciji Obrasci –Porez na dohodak, redni broj 3. i sekciji Aktuelno.
Više

Promjene u programu za elektronsko podnošenje Obrasca 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se mijenja program za elektronsko podnošenje Mjesečene prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Program PPO, putem kojeg se trenutno podnose prijave, biće u upotrebi zaključno sa 21.10.2021. godine. Od 22.10.2021. godine tj. od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice...
Više

Snimak WEBINAR-a Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se snimak WEBINAR-a „Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002,“ može pogledati na linku: https://youtu.be/n09_m0C-tiU
Više

WEBINAR- Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da će se 20.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova održati WEBINAR: Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Na WEBINAR-u će biti obrađene sljedeće teme: Novine u obrascu poreske prijave; Promjene u prijavljivanju poreza i doprinosa; Podnošenje izmijenjenih poreskih prijava; Promjene u programu za podnošenje Obrasca...
Više

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/21), koji stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine, propisan je novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku, u kojem je, u cilju pojednostavljivanja prijavljivanja poreza na dohodak, u svim dodatnim listovima, dodata nova kolona:...
Više
1 2 3 4 5 6