By

Poreska uprava RS

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim Zakonom osnovni lični odbitak poreske osnovice poreza na lična primanja povećan je sa 6.000 na 8.400 KM godišnje, što iznosi 700 KM na mjesečnom nivou. Takođe, iznos osnovnog ličnog...
Više

Obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga

Obavještavamo poreske obveznike da je u sekciji „Obrasci“/,,Ostali obrasci” za sve kategorije poreskih obveznika (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) objavljen novi obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu...
Više

Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 31/21, objavljen je novi Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika. Pravilnik stupa  na snagu 16. aprila 2021. godine.  
Više

Nedostupnost informacionog sistema

U petak 09. aprila 2021. godine, u periodu od 16 do 20 časova sprovodiće se radovi na informacionom sistemu Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega servis za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju elektronskim putem neće biti dostupan. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 28/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Zakon stupa na snagu 8. aprila 2021. godine. Izmjenama i dopunama navedenog Zakona propisano je da se plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za...
Više

Godišnja prijava kontrolisanih transakcija sa povezanim licima – otklonjena tehnička greška

Obavještavamo poreske obveznike da je otklonjena tehnička greška „za isti JIB, poreski period i opštinu postoji podnesena prijava“ koja se pojavljivala kod pokušaja podnošenja Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima (PKT1). Rok za podnošenje Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu je 31.03.2021. godine.  
Više

Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 19/21“, objavljeno je Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu.  
Više

Zakon o protivgradnoj zaštiti

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 15/21“, objavljen je Zakon o protivgradnoj zaštiti. Zakon je stupio na snagu 03.03.2021. godine.    
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 3. februara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010. Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010) podnose...
Više

Prosječna plata zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u periodu januar-decembar 2020. godine

Obavještavaju se poreski obveznici da je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 5/21 od 26.01.2021. godine objavljen podatak o prosječnoj plati zaposlenih u Republici Srpskoj u periodu januar –decembar 2020. godine i to: -prosječna mjesečna bruto plata u periodu januar-decembar 2020. godine iznosi 1485 KM, – prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja-neto plata u periodu januar-decembar...
Više
1 3 4 5 6