Dostupan sistem za podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa elektronskim putem

Obavještavamo korisnike elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske da će danas (petak) 28.02.2020. godine počev od 15 časova biti dostupan sistem za podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa elektronskim putem.
Zahvaljujemo se na razumijevanju što u prethodnim danima sistem za podnošenje navedenih prijava elektronskim putem nije bio dostupan.