Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 40/23 objavljena je Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 od 10.03.2023. godine.

Ispravkom je izvršeno otklanjanje tehničkih grešaka u Mjesečnoj prijavi poreza po odbitku -Obrazac 1002, koja je objavljena kao Prilog broja 1. Pravilnika.