Kreirani zvanični profili naše institucije na Facebooku, Instagramu i X-u: Poreska uprava Srpske na društvenim mrežama

Poreska uprava Republike Srpske kreirala je zvanične profile ove institucije na društvenim mrežama, sa ciljem još brže, kvalitetnije i efikasnije komunikacije sa poreskim obveznicima, ali i sa cjelokupnom javnosti.

Profili Poreske uprave Republike Srpske krairani su na društvenim mrežama Facebook, Instagram i na društvenoj mreži X, a na ovim profilima dominiraju simboli Republike Srpske, kao i već svima prepoznatljivi zvanični logo Poreske uprave Republike Srpske. Podsjećamo da je od ranije u funkciji zvanični profil Poreske uprave Srpske na društvenoj mreži YouTube.

Ovim korakom, Poreska uprava Republike Srpske nastavila je još ranije započete aktivnosti na unapređenju komunikacije sa poreskim obveznicima i svim građanima Republike Srpske, kako bi na transparentan način, tačno i pravovremeno, bili informisani o svim aktivnostima koje provodi Poreska uprava, kao i svim novinama i rezultatima u radu naše institucije, planovima, izmjenama propisa i drugim informacijama koje su od koristi poreskim obveznicima u Republici Srpskoj, ali i dijaspori.

Naime, Poreska uprava Republike Srpske je, poput većine vladinih institucija, prepoznala značaj i sve prednosti komunikacije putem društvenih mreža koje su posljednjih godina u ekspanziji i postale su nezaobilazan alat za komunikaciju, o čemu govore podaci da većina punoljetnih građana Srpske, koji i jesu ciljna grupa naše institucije, ima svoj nalog bar na jednoj društvenoj mreži. A koliko su internet i društvene mreže moćan alat za komunikaciju, najbolje govori sljedeća statistika –  radiju je trebalo 38 godina da bi dostigao 50 miliona korisnika, TV-u 13 godina, internetu četiri, dok je Facebook dostigao 200 miliona korisnika za manje od godinu dana.

Dakle, prednosti korištenja društvenih mreža su brojne i omogućavaju da promovišete svoj rad, povećate vidljivost i reputaciju svoje organizacije, kao i da izgradite i učvrstite odnos sa svojom publikom, odnosno onlajn zajednicom.

Nalozi Poreske uprave Republike Srpske, koji su kreirani i pušteni u funkciju, za početak će biti informativnog karaktera, te ćemo putem njih plasirati najvažnije informacije i aktivnosti iz Poreske uprave, dok ćemo u nekoj kasnijoj fazi početi koristiti ove zvanične profile i kao kanale za dvosmjernu komunikaciju sa poreskim obveznicima.