Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 33/23 objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba stupa na snagu 14. aprila 2023. godine.

Naredbom su usklađeni nazivi banaka i to: “Banka Poštanska Štedionica” a.d. Banja Luka i “ATOS BANK” a.d. Banja Luka. Takođe, naredbom je uvedena nova vrsta prihoda 722397 – Gradska komunalna taksa za isticanje reklame.