Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnikom je, između ostalog, izmijenjena Mjesečna prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.

Takođe,  u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 40/23 od 27. aprila 2023. godine, objavljena je Ispravka citiranog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice, kojom je izvršeno otklanjanje tehničkih grešaka u Mjesečnoj prijavi poreza po odbitku – Obrazac 1002.

U odnosu na prethodno važeću Mjesečnu prijavu poreza po odbitku , u Mjesečnoj prijavi poreza po odbitku – Obrazac 1002, koja je objavljena kao Prilog broja 1. naprijed navedenog pravilnika, u Dodatnom listu DL5 (Bruto primanja tokom bolovanja i razlika u odnosu na punu osnovicu), kolona 6 sada glasi: „Bruto primanja tokom trajanja perioda bolovanja“ a kolona 7: „Razlika do pune bruto plate za dati period bolovanja“.

Nova forma obrasca važi za poreski / isplatni period koji počinje 1. aprila 2023. godine.