Obavješetenje o Provjeri vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) – “e-Provjera”

Obavještavamo poreske obveznike da je počevši od 30. januara 2023. godine,  putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, omogućena provjera vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) koji su poreskom obvezniku dostavljeni u elektronskom obliku posredstvom eSandučeta. Funkcionalnost provjere vjerodostojnosti poreskih akata vidljiva je prilikom otvaranja internet stranice Poreske uprave i  nalazi  se ispred funkcionalnosti „Pretrage“ pod nazivom „e Provjera“. Za provjeru  vjerodostojnosti poreskog akta potrebno je unijeti Jedinstveni identifikacioni broj/Jedinstveni matični broj poreskog obveznika i bar kod poreskog akta (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) izdatog u elektronskom obliku.