Obavještenje o stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/19 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Navedenim zakonom smanjena je stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa 0,8% na 0,6%.

S tim u vezi, obračun doprinosa za decembar 2019. godine vrši po odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), kojim je stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti propisana u visini od 0,8%.