Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49/21, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećan je sa 75  na 150 konvertibilnih maraka.

S tim u vezi, Poreska uprava Republike Srpske će, za poreske obveznike koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice i kojima je po tom osnovu izdata Poreska kartica – izvod za umanjenje poreske osnovice (Obrazac 1001/1), izvršiti usklađivanje, odnosno promjenu podataka o iznosu prava na umanjenje poreske osnovice po naprijed navedenom osnovu u skladu sa Zakonom, te poreski obveznici (zaposleni radnici) nisu dužni podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice (Obrazac 1001) zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Napominjemo da su poslodavci, počevši od 1. jula 2021. godine, prilikom isplate ličnih primanja radnicima kojima je izdata Poreska kartica – izvod za umanjenje poreske osnovice (Obrazac 1001/1), dužni da poresku osnovicu poreza na dohodak od ličnih primanja umanje u skladu sa citiranim zakonom, tj. za iznos od 150 konvertibilnih maraka za svakog izdržavanog člana uže porodice.