Obavezno podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u elektronskom obliku od 20.11.2020.godine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/2020 objavljen je Pravilnik o postupku, načinu i rokovima za podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju.

 

Pravilnik stupa na snagu 20. novembra 2020. godine.

 

U skladu sa članom 8. stav 1. Pravilnika, sljedeće poreske prijave i prijave za registraciju podnose se isključivo u elektronskom obliku:

 

 1. Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku,
 2. Obrazac PP-GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu,
 3. Obrazac PP-KT – Poreska prijava za komunalnu taksu,
 4. Obrazac MP IBT – Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse,
 5. Obrazac GP PIBT – Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse,
 6. Obrazac 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
 7. Obrazac 1007 – Poreska prijava za malog preduzetnika,
 8. Obrazac 1008 – Akontacija poreza na dohodak,
 9. Obrazac 1101 – Godišnja poreska prijava za porez na dobit,
 10. Obrazac 1104 – Akontacija poreza na dobit,
 11. Godišnja prijava kontrolisanih transakcija,
 12. Obrazac PP-ON – Poreska prijava za ostale naknade,
 13. Obrazac PD3100 – Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa,
 14. Obrazac PD3120 – Prijava/Odjava uplate doprinosa.

 

U skladu sa članom 8. stav 2.  Pravilnika, ako prilikom podnošenja postoji tehnički problem na sistemu Poreske uprave koji onemogućava podnošenje prijava u elektronskom obliku, prijave za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, tj. obrasci PD3100 – Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa i PD3120 – Prijava/Odjava uplate doprinosa, mogu se Poreskoj upravi podnositi i neposredno ili putem pošte.

 

Takođe, fizička lica koja kod nadležnog organa ili organizacije nisu registrovana za obavljanje preduzetničke ili profesionalne djelatnosti, odnosno fizička lica kojima Poreska uprava ne dodjeljuje JIB za obavljanje preduzetničke ili profesionalne djelatnosti, sljedeće poreske prijave i prijave za registraciju mogu podnositi elektronskim putem, neposredno ili putem pošte:

 

 1. Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku,
 2. Obrazac GP PIBT – Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse,
 3. Obrazac 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
 4. Obrazac 1008 – Akontacija poreza na dohodak,
 5. Obrazac PP-ON – Poreska prijava za ostale naknade,
 6. Obrazac PD3100 – Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa,
 7. Obrazac PD3120 – Prijava/Odjava uplate doprinosa.