Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

R.B.Naziv poreske prijaveSlužbeni glasnik Republike Srpske u kojem je objavljen obrazac prijavePočetak primjene prijavePrestanak važenja prijaveĆir.Lat.
1.

Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002

23/23

40/23

01.04.2023.
1.1.

Pregled tipova prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4

01.09.2015.Preuzmi pdf dokument
1.2.Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 100226.02.2019.Preuzmi pdf dokument
1.3.Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine01.01.2018.Preuzmi pdf dokument
1.3.1.Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine01.01.2022.
1.4.Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS01.01.2016.
1.5.Uputstvo za elektronsko podnošenje prijava – Mjesečna prijava poreza po odbitku – 1002Preuzmi pdf dokument
1.6.Uputstvo za popunjavanje XML fajla- Obrazac 1002
Opis XML šeme za Obrazac 1002
03.08.2022
1.7.Primjeri popunjenih XML fajlova prijave za porez
1.8.Primjeri popunjenih XML fajlova prijave za doprinose
1.9.Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++Preuzmi pdf dokument
2.Zahtjev za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 100018/22

19/22

11.03.2022.
3.Zahtjev za izdavanje poreske kartice, Obrazac 100118/22

19/22

11.03.2022.
4.Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1001/192/2122.10.2021.
5.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 100423/2318.03.2023.
6.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100577/1801.09.2018.13.05.2020.Preuzmi pdf dokument
6.1.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100543/2014.05.2020.18.03.2023.
6.2.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100523/2318.03.2023.
7.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 100677/1801.09.2018.18.03.2023.Preuzmi pdf dokument
7.1.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 100623/2318.03.2023.
8.Poreska prijava za malog preduzetnika, Obrazac 100777/1801.09.2018.Preuzmi pdf dokument
9.Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 100877/1801.09.2018.Preuzmi pdf dokument
9.1.Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 100823/2318.03.2023.
10.Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti, Obrazac 100901.01.2016.Preuzmi pdf dokument
11.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora, Obrazac 101092/2122.10.2021.Preuzmi pdf dokument
12.Zahtjev za status malog preduzetnika, Obrazac 101101.04.2016.Preuzmi pdf dokument
13.

Uputstvo za uslugu kreiranja HML fajlova

Preuzmi pdf dokument
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – propis objavljivanja obrazaca
1.

Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002

18/22

19/22

11.03.2022.31.03.2023.
1.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice92/2122.10.2021.10.03.2022.Preuzmi pdf dokument
1.2.Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 100226/1601.04.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 100222/1101.03.2011.31.03.2014.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.Način popunjavanja Mjesečne prijave za porez po odbitku-Obrazac 100273/1101.03.2011.31.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.1.Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate01.01.2011.31.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.2.Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL401.02.2011.31.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.3.Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 100201.01.2011.31.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.4.Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 100201.01.2016.Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.5.Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS35/1201.01.2011.31.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.2.1.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 100426/1601.01.2016.31.08.2018.
1.2.2.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 100422/1101.01.2011.31.12.2013.Preuzmi pdf dokument
1.2.3.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 100443/2014.05.2020.18.03.2023.
1.2.2.1.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100526/1601.01.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
2.2.2.2.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100522/1101.01.2011.31.12.2013.Preuzmi pdf dokument
2.2.3.Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2011. godinu26/1601.01.2011.31.12.2011.Preuzmi pdf dokument
1.2.2.1Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
26/1601.01.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokument

Preuzmi pdf dokument

1.2.2.2.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 100622/1101.01.2011.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
1.2.2.3.Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2014. godinu – Novosti 27.03.2015.01.01.2014.31.12.2014.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.3.1.Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
26/1601.04.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.3.2.Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
21/1101.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
1.4.1.Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
26/1601.04.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.4.2.Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
22/1101.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
1.5.Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
22/1101.01.2011.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
1.6.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
26/1601.01.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.6.1.Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
22/1601.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
1.6.2.Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
26/1601.01.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.7.1.Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
26/1601.04.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.7.2.Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
22/1101.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
1.8.1.Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1001/101.04.2016.31.08.2016.Preuzmi pdf dokument
1.8.2.Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
01.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
1.9.1.Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku, Obrazac 101326/1601.04.2016.31.08.2018.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.9.2.Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku, Obrazac 101322/1101.01.2011.31.03.2016.Preuzmi pdf dokument
2.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak22/14Preuzmi pdf dokument
2.1.Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 100222/1401.04.2014.30.04.2016.Preuzmi pdf dokument
2.1.1.Primjer popunjavanja obrasca 1002 (bruto i neto princip) – u Novostima 81 stranica, 26.02.2014.01.02.2014.31.08.2015.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
2.1.2.Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate01.01.2013.331.08.2015.Preuzmi pdf dokument
2.1.3.Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL401.02.2014.31.08.2015.
2.1.4.Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 100201.02.2013.31.12.2015.
2.1.5.Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS01.02.2014.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
2.2.Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 100422/1401.01.2014.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
2.2.1.Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 100522/1401.01.2014.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
2.2.2.Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2015. godinu – Novosti stranica 27, 29.03.2016.22/1401.01.2015.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
2.2.3.Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine01.09.2015.31.12.2017.Preuzmi pdf dokument
2.3.Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 100201.01.2016.Preuzmi pdf dokument
2.4.Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine01.01.2018.Preuzmi pdf dokument
2.5.Primjeri obračuna bruto plate za lica koja se nalaze na porodiljskom odsustvu01.01.2018.31.12.2018.Preuzmi pdf dokument