Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

R.B. Naziv poreske prijave Službeni glasnik Republike Srpske u kojem je objavljen obrazac prijave Početak primjene prijave Prestanak važenja prijave Ćir. Lat.
1.

Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002

17/24 01.03.2024.
1.1.

Pregled tipova prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4

01.09.2015. Preuzmi pdf dokument
1.2. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002 26.02.2019. Preuzmi pdf dokument
1.3. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine 01.01.2018. Preuzmi pdf dokument
1.3.1. Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine 01.01.2022.
1.4. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS 01.01.2016.
1.5. Uputstvo za elektronsko podnošenje prijava – Mjesečna prijava poreza po odbitku – 1002 Preuzmi pdf dokument
1.6. Uputstvo za popunjavanje XML fajla- Obrazac 1002
Opis XML šeme za Obrazac 1002
03.08.2022
1.7. Primjeri popunjenih XML fajlova prijave za porez
1.8. Primjeri popunjenih XML fajlova prijave za doprinose
1.9. Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++ Preuzmi pdf dokument
2. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1000 17/24 01.03.2024.
3. Zahtjev za izdavanje poreske kartice, Obrazac 1001 17/24 01.03.2024.
4. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1001/1 17/24 01.03.2024.
5. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 17/24 01.03.2024.
6. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 17/24 01.03.2024.
7. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 17/24 01.03.2024.
8. Poreska prijava za malog preduzetnika, Obrazac 1007 17/24 01.03.2024.
9. Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 1008 17/24 01.03.2024.
10. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti, Obrazac 1009 17/24 01.03.2024.
11. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora, Obrazac 1010 17/24 01.03.2024.
12. Zahtjev za status malog preduzetnika, Obrazac 1011 17/24 01.03.2024.
13.

Uputstvo za uslugu kreiranja HML fajlova

Preuzmi pdf dokument
14.

Zahtjev za status malog poljoprivrednika, Obrazac 1012

17/24 01.03.2024.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – propis objavljivanja obrazaca
1.

Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002

18/22

19/22

11.03.2022. 31.03.2023.
1a

Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002

23/23

40/23

01.04.2023.
1.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 92/21 22.10.2021. 10.03.2022. Preuzmi pdf dokument
1.2. Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument
1.1.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002 22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1. Način popunjavanja Mjesečne prijave za porez po odbitku-Obrazac 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.1. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate 01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.2. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4 01.02.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002 01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.4. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002 01.01.2016. Preuzmi pdf dokument
1.1.1.1.5. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS 35/12 01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.2.1. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 26/16 01.01.2016. 31.08.2018.
1.2.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument
1.2.3. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 43/20 14.05.2020. 18.03.2023.
1.2.4. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 23/23 18.03.2023.
1.2.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
2.2.2.2. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument
2.2.2.3. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 77/18 01.09.2018. 13.05.2020. Preuzmi pdf dokument
2.2.2.4. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 43/20 14.05.2020. 18.03.2023.
2.2.2.5. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 23/23 18.03.2023.
2.2.3. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2011. godinu 26/16 01.01.2011. 31.12.2011. Preuzmi pdf dokument
1.2.2.1 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument

Preuzmi pdf dokument

1.2.2.2. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
1.2.2.3. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 77/18 01.09.2018. 18.03.2023. Preuzmi pdf dokument
1.2.2.4. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 23/23 18.03.2023.
1.2.2.3. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2014. godinu – Novosti 27.03.2015. 01.01.2014. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.3.1. Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.3.2. Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
21/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
1.3.3. Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 1008 23/23 18.03.2023.
1.4.1. Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.4.2. Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
1.4.3. Poreska prijava za malog preduzetnika, Obrazac 1007 77/18 01.09.2018. Preuzmi pdf dokument
1.5. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
1.5.1. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti, Obrazac 1009 01.01.2016. Preuzmi pdf dokument
1.6. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.6.a Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora, Obrazac 1010 92/21 22.10.2021. Preuzmi pdf dokument
1.6.1. Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
22/16 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
1.6.2. Zahtjev za status malog preduzetnika, Obrazac 1011 01.04.2016. Preuzmi pdf dokument
1.6.2. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.6.3. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1000 18/22

19/22

11.03.2022.
1.7.1. Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.7.2. Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
1.7.3. Zahtjev za izdavanje poreske kartice, Obrazac 1001 18/22

19/22

11.03.2022.
1.8.1. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1001/1 01.04.2016. 31.08.2016. Preuzmi pdf dokument
1.8.2. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice, Obrazac 1001/1 92/21 22.10.2021.
1.8.2. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
1.9.1. Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku, Obrazac 1013 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
1.9.2. Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku, Obrazac 1013 22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/14 Preuzmi pdf dokument
2.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku, Obrazac 1002 22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Preuzmi pdf dokument
2.1.1. Primjer popunjavanja obrasca 1002 (bruto i neto princip) – u Novostima 81 stranica, 26.02.2014. 01.02.2014. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
2.1.2. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate 01.01.2013. 331.08.2015. Preuzmi pdf dokument
2.1.3. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4 01.02.2014. 31.08.2015.
2.1.4. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002 01.02.2013. 31.12.2015.
2.1.5. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS 01.02.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
2.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, Obrazac 1004 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
2.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
2.2.2. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2015. godinu – Novosti stranica 27, 29.03.2016. 22/14 01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
2.2.3. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine 01.09.2015. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument
2.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002 01.01.2016. Preuzmi pdf dokument
2.4. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine 01.01.2018. Preuzmi pdf dokument
2.5. Primjeri obračuna bruto plate za lica koja se nalaze na porodiljskom odsustvu 01.01.2018. 31.12.2018. Preuzmi pdf dokument