Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 123/2020 objavljeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji stupaju na snagu 1. januara 2021. godine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koji stupa na snagu 22. decembra 2020. godine.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.