By

Poreska uprava RS

Obavještenje o izvršenoj dopuni XSD šeme za kreiranje XML-a fajlova za prijavu 1002 i Uputstva za popunjavanje XML fajla – Obrazac 1002

Obavještavamo poreske obveznike da su u rubrici Obrasci – Porez na dohodak postavljene nove verzije: – XSD šeme za kreiranje-a fajlova za prijavu 1002 i – Uputstva za popunjavanje XML fajla – Obrazac 1002.   XSD šema je usklađena sa šemom definisanom u programu za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava poreza po odbitku-Obrazac 1002, tako da...
Više

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine.  
Više

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine.    
Više

Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa. Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.
Više

Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja. Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.    
Više

Pravilnik o fiskalnom računu

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o fiskalnom računu. Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.    
Više

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1574/22 od 19. maja 2022. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 650 KM u neto iznosu. Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 45/22, stupa na snagu 20. maja 2022. godine, a primjenjivaće se na obračun plata od 1....
Više

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 39/22, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku . Odluka stupa na snagu 12. maja 2022. godine.  
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 37/22, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Zakon stupa na snagu 6. maja 2022. godine.  
Više

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 na DL2-Isplate po osnovu autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, sa obračunom normiranih troškova na bruto prihod od autorskh prava za poreski period počev od 01.03.2022. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa na prihod od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, za poreski period od 01.03.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih...
Više
1 2 3 6