By

Nikola Salapura

Poreska uprava RS punopravni član Intra-evropske organizacije poreskih uprava (IOTA): Direktor Maričić učestvovao na IOTA konferenciji u Atini

Poreska uprava Republike Srpske, kao punopravni član Intra-evropske organizacije poreskih uprava (IOTA), zajedno sa drugim članicama uzela je aktivno učešće na IOTA Godišnjoj međunarodnoj konferenciji, koja je od 18. do 19. oktobra ove godine održana u Atini.Na ovoj konferenciji, koju je organizovala Nezavisna uprava za javne prihode Grčke u saradnji sa Intra-evropskom organizacijom poreskih uprava...
Više

U okviru Projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava u BiH: Poreska uprava RS dobila donaciju video konferencijske opreme

Poreska uprava Republike Srpske dobila je donaciju moderne video konferencijske opreme u okviru Projekta jačanja kapaciteta poreskih uprava u BiH, a koji se sprovodi u saradnji sa Švedskom poreskom upravom.Donirana oprema je instalirana u Sali za edukacije u Sjedištu Poreske uprave RS u Banjaluci, i koristiće svim zaposlenim prilikom održavanja onlajn radionica, obuka i sastanaka.Naime...
Više

U prva tri kvartala prikupljeno više prihoda i u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan: Naplata javnih prihoda veća za 285 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih devet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,322 milijardi maraka, što je za 284,7 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, uz rast naplate u apsolutno svim grupama javnih prihoda.Tako je naplata direktnih poreza veća za 38 odsto,...
Više

Poreska uprava Republike Srpske blagovremeno podsjeća poreske obveznike: Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da 30. septembra ove godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2022. godinu.S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da blagovremeno, u propisanom roku, izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2022. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene...
Više

Direktor Maričić učesnik konferencije „Invest Srpska 2022“

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić, učestvovao je danas na panelu u okviru dvodnevne konferencije „Invest Srpska 2022“, koju je u Prijedoru organizovala Investiciono razvojna banka RS, u saradnji sa Vladom RS.Konferencija je podjeljena na sedam panel diskusija i bavi se aktuelnim globalnim dešavanjima, njihovim uticajem na domaća društveno-ekonomska kretanja i investicionu atraktivnost Republike...
Više

Pokazatelj stabilne makroekonomske situacije u Republici Srpskoj: Osmomjesečna naplata prihoda već premašila dvije milijarde KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,071 milijardi maraka, što je za 252,5 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a što je još jedan pokazatelj stabilne makroekonomske situacije u Republici Srpskoj.Prema podacima o naplati javnih prihoda...
Više

Za sedam mjeseci ove godine prikupljeno 1,788 milijardi KM javnih prihoda: Naplata doprinosa premašila milijardu KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,788 milijardi maraka, što je za 195,1 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je naplata doprinosa već premašila milijardu maraka.Prema ovim pokazateljima, naplata javnih prihoda je u ovoj...
Više

Za sedam mjeseci ove godine prikupljeno 1,788 milijardi KM javnih prihoda: Naplata doprinosa premašila milijardu KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,788 milijardi maraka, što je za 195,1 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je naplata doprinosa već premašila milijardu maraka.Prema ovim pokazateljima, naplata javnih prihoda je u ovoj...
Više

Poreska uprava RS podnijela 16 izvještaja tužilaštvima zbog sumnje u počinjena krivična djela: Budžet RS oštećen za 2,9 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine nadležnim tužilaštvima u RS dostavila 16 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetili budžet RS za 2,9 miliona maraka.Od ukupnog broja, dva izvještaja su podnijeta Republičkom javnom tužilaštvu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog...
Više

Novi osnov osiguranja: Radnik upućen u inostranstvo

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 56/22), uvedena posebna vrsta obveznika doprinosa: Zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koji je od tog poslodavca upućen na rad u inostranstvo, dok taj rad u inostranstvu traje, te da je za iste propisana i posebna osnovica doprinosa.Imajući u...
Više
1 2 3 4 5 6 15