Пореска управа Републике Српске организује се у Сједиште, 7 подручних центара, 48 подручних јединица и 9 привремених канцеларија (Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске, „Службени гласник РС“, бр. 12/23).

Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура