Fizička lica

Nerezidenti

Poljoprivrednici

Dohodak iz inostranstva

Umanjenje poreske osnovice - povrat poreza