Fizička lica

Nerezidenti

Poljoprivrednici

Dohodak iz inostranstva

Umanjenje poreske osnovice - povrat poreza

Aktuelno

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec april 2024. godine      

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec april 2023. godine    

Poziv za zaključenja ugovora o korišćenju elektronskog sandučeta

Obavještenje o novinama  u programu za  elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazac 1004

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec januar 2024. godine    

Vebinar: Podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obrazac 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak 

Obrazac 1005 – Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak

Obrazac 1006 – Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti

Prosječna bruto plata za 2022. godinu

Elektronske usluge za fizička lica -građane

Provjera validnosti elektronski dostavljenih dokumenata

Uputstvo za poreske obveznike za prijavljivanje na portal za elektronsko podnošenje poreskih prijava i instalaciju aplikacije za potpisivanje poreskih prijava

Primjeri popunjenih Zahtjeva za dodjelu pristupnih prava za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku