Правна лица

Нерезиденти

Остала правна лица (представништва, удружења, фондације)

Актуелно

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за доприносе за мјесец април 2024. године      

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец април 2023. године    

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучета

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јануар 2024. године    

Видео упутство за порески губитак 

Просјечна бруто плата за 2022. годину

Најнижа плата за 2023. годину

Електронске услуге за правна лица и предузетнике

Провјера валидности електронски достављених докумената

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику